zum Inhalt

DIN 18650 en ASR A1.7 (voorheen BGR 232) voor automatische Deursystemen

Automatische poort- en deursystemen zijn onderworpen aan bepaalde technische en wettelijke eisen.

De DIN 18650 en ASR A1.7 (voorheen BGR 232 ) regelen de veiligheidseisen voor automatische deursystemen, draaideuren en schuifdeuren.
De bovengenoemde regels bevatten vereisten voor de opbouw van de installatie, de inspectie, de keuring, de labeling en de ingebruikstelling van automatische poort- en deursystemen.

Veiligheidsanalyse

De installateur / producent van automatische poorten en deuren moet vóór de ingebruikstelling een veiligheidsanalyse door een bevoegd persoon laten uitvoeren. Dit dient ertoe dat potentiële risico’s die in verband met de automatische poort of deur kunnen optreden kunnen worden vermeden. Door de veiligheidsanalyse kunnen mogelijke risico’s worden uitgesloten of verlaagd en kan er op mogelijke restrisico’s worden gewezen.
Wij zijn door de TÜV (TÜV Nord Akademie) opgeleid als bevoegd persoon  voor de „keuring van elektrisch bediende ramen, deuren en poorten“.